HÀNG RYAN ORDER

Karambit


RYAN 1053

RYAN 1053

* Thông tin sản phẩm- Mã sản phẩm: Ryan1053- Chiều dài sản phẩm: 103cm- Chiều dài lưỡi: 71cm- Bề rộng lưỡi: 3.2 cm- Độ dày lưỡi: 0.75 cm- Chất liệu kiếm: Thép gập (Damacus)- Chất liệu vỏ: gỗ sơn phủ đ..

0 VNĐ

RYAN 1087

RYAN 1087

* Thông tin sản phẩm- Mã sản phẩm: Ryan1087- Chiều dài sản phẩm: 103cm- Chiều dài lưỡi: 71cm- Bề rộng lưỡi: 3.2 cm- Độ dày lưỡi: 0.75 cm- Chất liệu kiếm: Thép 1060- Chất liệu vỏ: gỗ sơn phủ đen- Độ sắ..

0 VNĐ

RYAN 1109

RYAN 1109

* Thông tin sản phẩm- Mã sản phẩm: Ryan1109- Chiều dài sản phẩm: 85cm- Chiều dài lưỡi: 71cm- Bề rộng lưỡi: 3.2 cm- Độ dày lưỡi: 0.75 cm- Chất liệu kiếm: Thép 1095- Chất liệu vỏ: gỗ sơn phủ đen- Độ sắc..

0 VNĐ

RYAN 1168

RYAN 1168

* Thông tin sản phẩm- Mã sản phẩm: Ryan1168- Chiều dài sản phẩm: 103cm- Chiều dài lưỡi: 71cm- Bề rộng lưỡi: 3.2 cm- Độ dày lưỡi: 0.75 cm- Chất liệu kiếm: Thép 1095 và thép gập (Rèn Kobuse)- Chất liệu ..

0 VNĐ

RYAN 1229

RYAN 1229

* Thông tin sản phẩm- Mã sản phẩm: Ryan1229- Chiều dài sản phẩm: 76cm- Chiều dài lưỡi: 51cm- Bề rộng lưỡi: 3.2 cm- Độ dày lưỡi: 0.75 cm- Chất liệu kiếm: Thép 1095 + thép gập ( rèn Honsanmai)- Chất liệ..

0 VNĐ

RYAN 1267

RYAN 1267

* Thông tin sản phẩm- Mã sản phẩm: Ryan1267- Chiều dài sản phẩm: 103cm- Chiều dài lưỡi: 71cm- Bề rộng lưỡi: 3.2 cm- Độ dày lưỡi: 0.75 cm- Chất liệu kiếm: Thép 1095- Chất liệu vỏ: gỗ sơn phủ đen, ..

0 VNĐ

RYAN 1309

RYAN 1309

* Thông tin sản phẩm- Mã sản phẩm: Ryan1309- Chiều dài sản phẩm: 103cm- Chiều dài lưỡi: 71cm- Bề rộng lưỡi: 3.2 cm- Độ dày lưỡi: 0.75 cm- Chất liệu kiếm: Thép 1060- Chất liệu vỏ: gỗ sơn phủ đen- Độ sắ..

0 VNĐ

RYAN 1316

RYAN 1316

* Thông tin sản phẩm- Mã sản phẩm: Ryan1316- Chiều dài sản phẩm: 103cm- Chiều dài lưỡi: 71cm- Bề rộng lưỡi: 3.2 cm- Độ dày lưỡi: 0.75 cm- Chất liệu kiếm: Thép 1060- Chất liệu vỏ: gỗ sơn phủ đen, da cá..

0 VNĐ

RYAN 306

RYAN 306

* Thông tin sản phẩm- Mã sản phẩm: Ryan306- Chiều dài sản phẩm: 103cm- Chiều dài lưỡi: 71cm- Bề rộng lưỡi: 3.2 cm- Độ dày lưỡi: 0.75 cm- Chất liệu kiếm: Thép T10- Chất liệu vỏ: gỗ sơn phủ đen, bọc da ..

0 VNĐ

RYAN 324

RYAN 324

* Thông tin sản phẩm- Mã sản phẩm: Ryan324- Chiều dài sản phẩm: 76cm- Chiều dài lưỡi: 51 cm- Bề rộng lưỡi: 3.2 cm- Độ dày lưỡi: 0.75 cm- Chất liệu kiếm: Thép gập - Chất liệu vỏ: gỗ sơn phủ đen, d..

0 VNĐ

RYAN 339

RYAN 339

* Thông tin sản phẩm- Mã sản phẩm: Ryan339- Chiều dài sản phẩm: 103cm- Chiều dài lưỡi: 71cm- Bề rộng lưỡi: 3.2 cm- Độ dày lưỡi: 0.75 cm- Chất liệu kiếm: Thép gập màu huyết - Chất liệu vỏ: gỗ sơn ..

0 VNĐ

RYAN 874

RYAN 874

* Thông tin sản phẩm- Mã sản phẩm: Ryan874- Chiều dài sản phẩm: 103cm- Chiều dài lưỡi: 71cm- Bề rộng lưỡi: 3.2 cm- Độ dày lưỡi: 0.75 cm- Chất liệu kiếm: Thép 1060- Chất liệu vỏ: gỗ sơn phủ đen- Độ sắc..

0 VNĐ

RYAN 875

RYAN 875

* Thông tin sản phẩm- Mã sản phẩm: Ryan875- Chiều dài sản phẩm: 103cm- Chiều dài lưỡi: 71cm- Bề rộng lưỡi: 3.2 cm- Độ dày lưỡi: 0.75 cm- Chất liệu kiếm: Thép 1060- Chất liệu vỏ: gỗ sơn phủ đen- Độ sắc..

0 VNĐ

RYAN DIY 1

RYAN DIY 1

* Thông tin sản phẩm- Mã sản phẩm: DIY 1- Chiều dài sản phẩm: 103cm- Chiều dài lưỡi: 72cm- Bề rộng lưỡi: 3.2 cm- Độ dày lưỡi: 0.75 cm- Chất liệu kiếm: Thép 1095- Chất liệu vỏ: gỗ sơn phủ đen bọc da cá..

0 VNĐ

RYAN DIY 2

RYAN DIY 2

* Thông tin sản phẩm- Mã sản phẩm: DIY 2- Chiều dài sản phẩm: 77cm- Chiều dài lưỡi: 52cm- Bề rộng lưỡi: 3.2 cm- Độ dày lưỡi: 0.75 cm- Chất liệu kiếm: Thép 1095- Chất liệu vỏ: gỗ sơn phủ đen bọc da cá ..

0 VNĐ

RYAN204

RYAN204

* Thông tin sản phẩm- Mã sản phẩm: Ryan204- Chiều dài sản phẩm: 103cm- Chiều dài lưỡi: 71cm- Bề rộng lưỡi: 3.2 cm- Độ dày lưỡi: 0.75 cm- Chất liệu kiếm: Thép gập màu huyết - Chất liệu vỏ: gỗ sơn ..

0 VNĐ

Hiển thị 1 đến 16 trong tổng số 16 (1 Trang)