KIẾM NHẬT

Kiếm Nhật


KIẾM NHẬT C1 ( Ngừng kinh doanh)

KIẾM NHẬT C1 ( Ngừng kinh doanh)

* Thông tin sản phẩm- Mã sản phẩm: C1 - Chiều dài sản phẩm: 76cm- Chiều dài lưỡi: 50 cm- Bề rộng lưỡi: 3.2 cm- Độ dày lưỡi: 0.8 cm- Chất  liệu: Thép mangan- Độ bén: Bén- Chất liệu vỏ: gỗ* Vậ..

0 VNĐ

KIẾM NHẬT C2 ( Ngừng Kinh Doanh )

KIẾM NHẬT C2 ( Ngừng Kinh Doanh )

* Thông tin sản phẩm- Mã sản phẩm: C2- Chiều dài sản phẩm: 77 cm- Chiều dài lưỡi: 52 cm- Bề rộng lưỡi: 3.2 cm- Độ dày lưỡi: 0.75 cm- Chất liệu kiếm: Thép T10- Chất liệu vỏ: gỗ sơn phủ đen- Độ sắc..

0 VNĐ

KIẾM NHẬT C3 ( Ngừng Kinh Doanh)

KIẾM NHẬT C3 ( Ngừng Kinh Doanh)

* Thông tin sản phẩm- Mã sản phẩm: C3- Chiều dài sản phẩm: 37 cm- Chiều dài lưỡi: 20 cm- Bề rộng lưỡi: 3.2 cm- Độ dày lưỡi: 0.75 cm- Chất liệu kiếm: Thép mangan- Chất liệu vỏ: gỗ sơn phủ  ( đen h..

0 VNĐ

KIẾM NHẬT C4 ( Ngừng Kinh Doanh )

KIẾM NHẬT C4 ( Ngừng Kinh Doanh )

* Thông tin sản phẩm- Mã sản phẩm: C4- Chiều dài sản phẩm: 37 cm- Chiều dài lưỡi: 20 cm- Bề rộng lưỡi: 3.2 cm- Độ dày lưỡi: 0.75 cm- Chất liệu kiếm: Thép T10- Chất liệu vỏ: gỗ sơn phủ đen- Độ sắc bén:..

0 VNĐ

KIẾM NHẬT C5 ( Ngừng Kinh Doanh )

KIẾM NHẬT C5 ( Ngừng Kinh Doanh )

* Thông tin sản phẩm- Mã sản phẩm: C5- Chiều dài sản phẩm:50 cm- Chiều dài lưỡi: 30 cm- Bề rộng lưỡi: 3.2 cm- Độ dày lưỡi: 0.75 cm- Chất liệu kiếm: Thép T10- Chất liệu vỏ: gỗ sơn phủ đen- Độ sắc ..

0 VNĐ

KIẾM NHẬT L1

KIẾM NHẬT L1

* Thông tin sản phẩm- Mã sản phẩm: L1- Chiều dài sản phẩm: 103cm- Chiều dài lưỡi: 72cm- Bề rộng lưỡi: 3.2 cm- Độ dày lưỡi: 0.75 cm- Chất liệu kiếm: Thép Dramacus- Chất liệu vỏ: gỗ hồng đào- Độ sắc bén..

3.000.000 VNĐ

KIẾM NHẬT L2 (  Ngừng Kinh Doanh )

KIẾM NHẬT L2 ( Ngừng Kinh Doanh )

* Thông tin sản phẩm- Mã sản phẩm: L2- Chiều dài sản phẩm: 103cm- Chiều dài lưỡi: 72cm- Bề rộng lưỡi: 3.2 cm- Độ dày lưỡi: 0.75 cm- Chất liệu kiếm: Thép Dramacus- Chất liệu vỏ: gỗ sơn phủ đen- Độ sắc ..

0 VNĐ

KIẾM NHẬT L3 ( Ngừng Kinh Doanh )

KIẾM NHẬT L3 ( Ngừng Kinh Doanh )

* Thông tin sản phẩm- Mã sản phẩm: L3- Chiều dài sản phẩm: 103cm- Chiều dài lưỡi: 72cm- Bề rộng lưỡi: 3.2 cm- Độ dày lưỡi: 0.75 cm- Chất liệu kiếm: Thép Dramacus đỏ- Chất liệu vỏ: gỗ sơn phủ xanh vân ..

0 VNĐ

KIẾM NHẬT L5 ( Ngừng Kinh Doanh)

KIẾM NHẬT L5 ( Ngừng Kinh Doanh)

* Thông tin sản phẩm- Mã sản phẩm: L5- Chiều dài sản phẩm: 103cm- Chiều dài lưỡi: 72cm- Bề rộng lưỡi: 3.2 cm- Độ dày lưỡi: 0.75 cm- Chất liệu kiếm: Thép mangan- Chất liệu vỏ: gỗ sơn phủ đen- Độ sắc bé..

0 VNĐ

KIẾM NHẬT M1 ( Ngừng Kinh Doanh)

KIẾM NHẬT M1 ( Ngừng Kinh Doanh)

* Thông tin sản phẩm- Mã sản phẩm: M1- Chiều dài sản phẩm: 103cm- Chiều dài lưỡi: 72cm- Bề rộng lưỡi: 3.2 cm- Độ dày lưỡi: 0.75 cm- Chất liệu kiếm: Thép carbon- Chất liệu vỏ: gỗ sơn phủ đen- Độ sắc bé..

0 VNĐ

KIẾM NHẬT M2 ( Ngừng Kinh Doanh )

KIẾM NHẬT M2 ( Ngừng Kinh Doanh )

* Thông tin sản phẩm- Mã sản phẩm: M2- Chiều dài sản phẩm: 103cm- Chiều dài lưỡi: 72cm- Bề rộng lưỡi: 3.2 cm- Độ dày lưỡi: 0.75 cm- Chất liệu kiếm: Thép carbon- Chất liệu vỏ: gỗ sơn phủ đen- Độ sắc bé..

0 VNĐ

KIẾM NHẬT M3 ( Ngừng Kinh Doanh )

KIẾM NHẬT M3 ( Ngừng Kinh Doanh )

* Thông tin sản phẩm- Mã sản phẩm: M3- Chiều dài sản phẩm: 103cm- Chiều dài lưỡi: 72cm- Bề rộng lưỡi: 3.2 cm- Độ dày lưỡi: 0.75 cm- Chất liệu kiếm: Thép mangan- Chất liệu vỏ: gỗ sơn phủ đen trạm rồng-..

0 VNĐ

KIẾM NHẬT M4 ( Ngừng Kinh Doanh )

KIẾM NHẬT M4 ( Ngừng Kinh Doanh )

* Thông tin sản phẩm- Mã sản phẩm: M4- Chiều dài sản phẩm: 103cm- Chiều dài lưỡi: 72cm- Bề rộng lưỡi: 3.2 cm- Độ dày lưỡi: 0.75 cm- Chất liệu kiếm: Thép carbon gia cường độ cứng cao- Chất liệu vỏ: gỗ ..

0 VNĐ

KIẾM NHẬT M5 ( Ngừng Kinh Doanh )

KIẾM NHẬT M5 ( Ngừng Kinh Doanh )

* Thông tin sản phẩm- Mã sản phẩm: M5- Chiều dài sản phẩm: 103cm- Chiều dài lưỡi: 72cm- Bề rộng lưỡi: 3.2 cm- Độ dày lưỡi: 0.75 cm- Chất liệu kiếm: Thép carbon- Chất liệu vỏ: gỗ sơn phủ - Độ sắc ..

0 VNĐ

KIẾM NHẬT M6 ( Ngừng Kinh Doanh )

KIẾM NHẬT M6 ( Ngừng Kinh Doanh )

* Thông tin sản phẩm- Mã sản phẩm: M6- Chiều dài sản phẩm: 103cm- Chiều dài lưỡi: 72cm- Bề rộng lưỡi: 3.2 cm- Độ dày lưỡi: 0.75 cm- Chất liệu kiếm: Thép mangan- Chất liệu vỏ: gỗ sơn phủ đen- Độ sắc bé..

0 VNĐ

KIẾM NHẬT M7 ( Ngừng Kinh Doanh)

KIẾM NHẬT M7 ( Ngừng Kinh Doanh)

* Thông tin sản phẩm- Mã sản phẩm: M7- Chiều dài sản phẩm: 103cm- Chiều dài lưỡi: 72cm- Bề rộng lưỡi: 3.2 cm- Độ dày lưỡi: 0.75 cm- Chất liệu kiếm: Thép mangan- Chất liệu vỏ: gỗ sơn phủ đen- Độ sắc bé..

0 VNĐ

KIẾM NHẬT M8 ( Ngừng Kinh Doanh)

KIẾM NHẬT M8 ( Ngừng Kinh Doanh)

* Thông tin sản phẩm- Mã sản phẩm: M8- Chiều dài sản phẩm: 103cm- Chiều dài lưỡi: 72cm- Bề rộng lưỡi: 3.2 cm- Độ dày lưỡi: 0.75 cm- Chất liệu kiếm: Thép mangan- Chất liệu vỏ: gỗ sơn phủ đen- Độ sắc bé..

0 VNĐ

KIẾM NHẬT S1 ( Ngừng Kinh Doanh)

KIẾM NHẬT S1 ( Ngừng Kinh Doanh)

* Thông tin sản phẩm- Mã sản phẩm: S1- Bộ 3 gồm 3 cây: 103 cm - 77 cm - 52 cm    + Cây 103 cm: lưỡi dài 75cm rộng 3,2 cm dày 0,75 cm    + Cây 77 cm: lưỡi dài 50 cm rộng 3,2 cm dày ..

0 VNĐ

KIẾM NHẬT S2 ( Ngừng Kinh Doanh)

KIẾM NHẬT S2 ( Ngừng Kinh Doanh)

* Thông tin sản phẩm- Mã sản phẩm: S2- Bộ 3 gồm 3 cây: 103 cm - 77 cm - 52 cm    + Cây 103 cm: lưỡi dài 75cm rộng 3,2 cm dày 0,75 cm    + Cây 77 cm: lưỡi dài 50 cm rộng 3,2 cm dày ..

0 VNĐ

KIẾM NHẬT S3 ( Ngừng Kinh Doanh)

KIẾM NHẬT S3 ( Ngừng Kinh Doanh)

* Thông tin sản phẩm- Mã sản phẩm: S3- Bộ 3 gồm 3 cây: 103 cm - 77 cm - 52 cm    + Cây 103 cm: lưỡi dài 75cm rộng 3,2 cm dày 0,75 cm    + Cây 77 cm: lưỡi dài 50 cm rộng 3,2 cm dày ..

0 VNĐ

Hiển thị 1 đến 20 trong tổng số 30 (2 Trang)